iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl

PsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama zakładki na temat rynku pracy i możliwości zamieszczenia ogłoszenia

Partner gazety internetowej iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.plInformacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja o możliwości zareklamowania się w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl


Oświata

25 lat CKiW OHP w Pleszewie

2019-01-07 14:11:20

Na 19 marca Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie zaplanowało uroczystości związane z 25. rocznicą powstania placówki. Ideą przedsięwzięcia jest ukazanie dorobku edukacyjnego palcówki opiekuńczo-wychowawczej, a taką właśnie jest Centrum. Jego głównym zadaniem jest realizacja programu oświatowego w zakresie przeciwdziałania marginalizacji i niedostosowania społecznego młodzieży.

W programie uroczystości zaplanowano mszę świętą, sympozjum  naukowe, w którym wezmą udział zaproszeni prelegenci oraz podziękowania dla instytucji współpracujących z placówką jak i  samych pracowników za zaangażowanie w rozwój CKiW przez ostatnie ćwierć wieku. 
 
 
Podziękowania za współpracę należą się wielu instytucjom i poszczególnym  osobom, które przez te wszystkie lata mocno wspierały nasze Centrum. Dzięki nim udało się wiele rzeczy zorganizować  czy pomóc naszym podopiecznym. Myślę, że to też m.in. dzięki temu, że na  dobre wpisaliśmy  się w krajobraz Pleszewa i od zawsze staraliśmy się też działać na rzecz lokalnej społeczności - wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor CKiW. 
 
  
Z okazji rocznicy zostanie też wydana „Monografia Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie w latach 1994-2019”. 
 
 
25-lecie powstania Centrum  to wyjątkowa rocznica dla naszej placówki. Przez ten czas wychowaliśmy i przygotowaliśmy nie tylko do zawodu, ale i też do życia blisko pięć tysięcy młodych ludzi. To nie tylko uczniowie, którzy mieli problemy z nauką w swoich macierzystych szkołach. To również młodzież borykająca się z kłopotami w rodzinnych domach, a te z kolei przekładały się na ich  całe  dotychczasowe życie. Myślę więc, że minione ćwierćwiecze jest  powodem  do świętowania - dodaje dyrektor. 
 
  

 

 

 Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie zostało powołane do 
życia 15 maja 1994 roku Zarządzeniem Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy. Jest państwową jednostką budżetową i  ponadwojewódzkim ośrodkiem Ochotniczych Hufców Pracy, który  podlega Komendzie Głównej funkcjonującej w ramach  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Zapytaj prawnika


Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze budowlanym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze ślubnym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w pleszewskiej gazecie internetowej

iJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet