iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


PsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama zakładki na temat rynku pracy i możliwości zamieszczenia ogłoszenia

Partner gazety internetowej iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.plInformacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja o możliwości zareklamowania się w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Czwartek
26
kwiecień
2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rolnictwo

Czas na wnioski o płatności

2014-03-27 09:03:00

Ruszył nabór wniosków o płatności. Można je składać do 15 maja. Przybliżamy zasady związane z ich przyznawaniem.

Dla tych, którzy nie zdążą w tym terminie, mogą złożyć wniosek także 25 dni kalendarzowych później – do 9 czerwca. Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowana jest redukcja w wysokości 1% kwoty płatności.

Zmiany do wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowej można składać do 2 czerwca.

Formularz zmiany do wniosku można także złożyć w terminie do 9 czerwca w biurach powiatowych ARiMR. Zmiana ta spowoduje zmniejszenie kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia (licząc od dnia 3 czerwca 2014 r. włącznie) kwoty płatności odnoszącej się do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane.

 

Uzupełniająca płatność podstawowa

W roku 2014 nie będą przyznawane płatności uzupełniające do powierzchni upraw innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin (uzupełniająca płatność podstawowa) oraz płatności uzupełniające do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca). Dlatego też we wniosku o przyznanie płatności na rok 2014 (spersonalizowanym):

- na 1 stronie wniosku, rolnik nie powinien zaznaczyć checkboxów dotyczących uzupełniającej płatności podstawowej i płatności zwierzęcej;

- na 1 stronie, rolnik nie wypełnia części IV wniosku, która dotyczy żądania uwzględnienia zwierząt i jest powiązana z płatnością zwierzęcą;

-  na 3 stronie w części VIII wniosku rolnik powinien wykreślić działki rolne z grupą upraw UPO.

 

Zmiany w zasadach przyznawania płatności w 2014 roku

1.Od 2014 roku jednolita płatność obszarowa przysługuje do gruntów rolnych, które nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. i były oznaczone kodem DR10, o ile na gruntach tych prowadzona jest działalność rolnicza.

 

2.W przypadku, gdy w obrębie działki rolnej znajdują się siedliska przyrodnicze/gatunki ptaków/gatunki zwierząt i rolnik będzie kosił oraz usuwał w terminie do 31 października okrywę roślinną, wówczas zobowiązany jest on do złożenia w terminie do 9 czerwca – Oświadczenia o występowaniu na łące lub pastwisku siedliska przyrodniczego, siedliska gatunku ptaków, siedliska gatunku zwierząt.

 

3.Rolnicy, którzy po raz pierwszy ubiegają się o przyznanie płatności ONW w roku 2014 lub zakończyli realizację pierwszego 5-cioletniego zobowiązania, wyłączeni są z obowiązku prowadzenia działalności rolniczej na obszarach ONW przez pięć kolejnych lat, licząc od dnia otrzymania płatności.

(raf)

Zapytaj prawnika


Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze budowlanym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze ślubnym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w pleszewskiej gazecie internetowej

iJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet