iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


PsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama zakładki na temat rynku pracy i możliwości zamieszczenia ogłoszenia

Partner gazety internetowej iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.plInformacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja o możliwości zareklamowania się w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Poniedziałek
16
lipiec
2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rynek pracy

Kursy dla bezrobotnych

2017-09-06 10:09:00

Kolejna szansa dla osób bezrobotnych, mieszkańców powiatu pleszewskiego, ale nie zarejestrowanych w urzędzie pracy. Tym razem Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie będzie realizowało projekt "Od szkolenia do zatrudnienia-EFS", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja ruszyła 1 września i potrwa do 15 września, a chętni mogą zgłaszać się do CKiW OHP.

Projekt jest skierowany do 8 mężczyzn i 12 kobiet. Dzięki niemu w sumie 20 osób będzie miało szansę ukończyć kurs zawodowy montera zabudowy i robót wykończeniowych oraz kosmetyczki. Aby zainteresowane osoby mogły w nim wziąć udział- muszą spełnić określone kryteria.

 

Przede wszystkim szukamy osób, które mają ukończony 18 rok życia, ale nie przekroczyli jeszcze 25 lat. Muszą być niepracujący, bierni zawodowo i nie mogą być klientami urzędu pacy. Ważne jest też, aby nie kształcili się i nie szkolili. Największe szanse mają osoby, które w ogóle nie posiadają kwalifikacji zawodowych lub są one na tyle niskie , że są niedostosowane do potrzeb rynku pracy. - tłumaczy Karolina Stachowska, koordynator projektu z ramienia CKiW OHP w Pleszewie.

 

Każdy kursant może liczyć na wparcie opiekuńczo-doradcze w postaci grupowych treningów i warsztatów z psychologiem, indywidualnego wsparcia psychologicznego, zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży. Planowane są również grupowe i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

 

To świetna perspektywa dla młodych ludzi, którzy oprócz zawodu kosmetyczki oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych będą mogli zrobić m.in. kurs językowy, kurs ECDL lub równoważny, kurs przedsiębiorczości czy prawo jazdy. Dodatkowo każdy z nich po ukończeniu kursu będzie mógł odbyć trzymiesięczny staż zawodowy, który będzie zorganizowany w ramach projektu. - dodaje Krystian Piasecki, dyrektor CKiW OHP.

 

Każdy uczestnik projektu może liczyć na prywatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie zdrowotne, stypendium w trakcie trwania kursów i staży zawodowych jak i również dofinansowanie kosztów dojazdu uczestników na zajęcia i staże.

 

Przedsięwzięcie zakończy się 30 czerwca 2018 roku.

Zapytaj prawnika


Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze budowlanym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze ślubnym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w pleszewskiej gazecie internetowej

iJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet