iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowejPsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama zakładki na temat rynku pracy i możliwości zamieszczenia ogłoszenia

Partner gazety internetowej iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.plInformacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja o możliwości zareklamowania się w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl


Z powiatu

Prace konserwatorskie w Żegocinie, Sośnicy i Czerminie

2018-01-12 09:14:09

Zdjęcie: Remont kościoła w Żegocinie, zdj. M. Hertmann
W zabytkowych kościołach powiatu pleszewskiego w Żegocinie, Sośnicy i Czerminie trwają prace konserwatorskie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej.

Dzieła wykonane z drewna są efektem ludzkiej pracy i talentu. Większość z nich powstała w wiekach XVII - XIX i świadczą  w głównej mierze o religijności, czasami również o ambicji i aspiracjach ich fundatorów. Niektóre z nich to unikatowe na europejską skalę dzieła sztuki. Drewniane zabytki są niezwykle kruche i wymagają pilnych prac konserwatorskich. Ich wrogiem jest nie tylko upływ czasu, ale również szkodniki żywiące się drewnem (ksylofagi). 
 
 
Pracom konserwatorskim w ramach projektu poddano drewniane ściany, stropy,  ławy, konfesjonały, prospekt organowy i rzeźby w kościele w Żegocinie.
W Sośnicy odnawiają ołtarz główny, chrzcielnicę, ambonę, feretrony, obraz Matki Boskiej i św. Benona, krucyfiks na belce tęczowej, rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego. Docelowo planowany jest generalny remont kościoła, prace konserwatorskie m. in. przy ołtarzach bocznych i organach. W Czerminie pracom konserwatorskim poddano ołtarz główny, ołtarze boczne Św. Franciszka i Ecce Homo, balustradę chóru muzycznego, prospekt organowy, ambonę, chrzcielnicę, rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Również w tym kościele planowane są prace konserwatorskie stropu, ścian i ołtarzy bocznych). 
 
 
Działania w Żegocinie, Sośnicy i Czerminie są częścią większego projektu obejmującego zabytkowe kościoły Diecezji Kaliskiej. Zakłada on nie tylko konserwację drewnianych obiektów, ale także ich udostępnienie turystom. Działania promocyjne i informacyjne rozpisane zostały na dwa lata. W ramach projektu powstanie bezpłatna ulotka i przewodnik, funkcjonować będzie strona internetowa i aplikacja na urządzenia mobilne (wszystkie materiały w polskiej i angielskiej wersji językowej), powstaną specjalne materiały edukacyjne dla uczniów. Wnętrza kościołów będzie można zwiedzać wirtualnie. 
 
 
 
Projekt „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej (całkowita wartość projektu wyniosła 10 140 822,74 PLN, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 8 619 699,32 PLN). Fundusze na realizację projektu w Sośnicy przekazała także gmina Dobrzyca i powiat pleszewski. Beneficjentem projektu jest Diecezja Kaliska. Podzielony on został na dwa etapy. W I etapie prace realizowane są w 16 kościołach, a w II etapie obejmą kolejnych 7 kościołów.
 
Zapytaj prawnika


Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze budowlanym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze ślubnym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w pleszewskiej gazecie internetowej

iJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet