iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowejPsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama zakładki na temat rynku pracy i możliwości zamieszczenia ogłoszenia

Partner gazety internetowej iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.plInformacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja o możliwości zareklamowania się w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl


Poniedziałek
17
grudzień
2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Oświata

Przed nimi ciężkie zmagania

2018-05-29 07:05:00

Zdjęcie: KP PSP Pleszew
W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie ruszył nabór kandydatów do służby przygotowawczej  w Państwowej Straży Pożarnej. Poszukiwany jest  ratownik -kierowca i  stażysta ( stanowisko związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo -gaśniczych). W szranki stanęło 20 kandydatów, ale miejsca są tylko dwa.

Wszyscy, którym marzy się taka służba muszą zmierzyć się z  ośmioetapową selekcję. Dopiero po pozytywnym zaliczeniu  wszystkich szczebli, które reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mogą zostać wcieleni do służby. Jednak droga do tego wcale nie jest prosta.

 

Pierwszy etap polega na przeglądzie i sprawdzeniu kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonanie w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie o PSP. Drugi etap to test sprawności fizycznej. Ten został przeprowadzony w sali sportowej należącej do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

 

- Nasza sala spełnia wszelkie wymogi do prowadzenia tego typu selekcji. Dlatego nic nie stało na przeszkodzie, aby kandydaci na strażaków mogli z niej skorzystać. Zresztą tak jak na poczatku zakładaliśmy - ma ona służyć nie tylko naszym uczniom, ale i też lokalnej społeczności. A straż pożarna jest instytucją, która działa na rzecz całego społeczeństwa. Dziś jej rola jest zupełnie inna, niż jeszcze 20 lat temu. Dlatego nam też zależy na tym, aby pracowali w niej jak najlepsi fachowcy i trzeba im stworzyć odpowiednie warunki  - podkreśla  Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.

 

Trzeci etap to sprawdzian lęku wysokości, w czwartym - kandydaci będą sprawdzani z umiejętności pływania. Piąty element rekrutacji  przewiduje test wiedzy, który składa się z 20 zadań zamkniętych i trwa 25 minut. Obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne. W szóstym etapie komisja po raz kolejny dokonuje oceny złożonych dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu.

 

Zważywszy na fakt, że mamy tylko dwa miejsca - liczba kandydatów na te stanowiska jest spora. O przyjęcie starało się w sumie 20 osób. Nie wszyscy przeszli początkowe etapy, a przed resztą ciąg dalszy selekcji. Warto podkreślić, że praca w straży pożarnej to wyjątkowa służba. Tutaj potrzebne jest powołanie i duża odporność fizyczna i psychiczna. Z mojego doświadczenia wynika też, że jeśli ktoś już zostanie strażakiem - to  pełni służbę aż do emerytury. Jeśli ktoś odchodzi - to na ogół z przyczyn zdrowotnych lub rodzinnych, a nie do innej pracy - dodaje bryg. mgr inż. Robert Kaczmarek, zastępca komendanta PSP w Pleszewie. 

 

Siódmym element przewiduje rozmowę kwalifikacyjną. To czas na  autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Panstwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną; umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi; wiedzę na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej; szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata. O przyjęciu do służby decydują też inne czynniki, jak choćby dodatkowe szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego itp.

 

Zapytaj prawnika


Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze budowlanym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze ślubnym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w pleszewskiej gazecie internetowej

iJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet