iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej


Ogłoszenie - Jan Dziedziczak kandydat na europosła

Patronat Medialny - Targi Export Expo

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl

Sprawdź najświeższe wydarzenia z lokalnych dróg oraz inne ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Partner gazety internetowej iPleszew.pl

Informacje o rynku pracy w powiecie pleszewskim.


Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl


Reklama internetowa w gazecie
Środa
22
maj
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Z powiatu

Stołki w powiecie oficjalnie przyznane

2018-11-21 13:04:42

Zdjęcie: www.powiatpleszewski.pl
Nowym Przewodniczącym Rady Powiatu w Pleszewie został oficjalnie Marian Adamek (MZP). Stanowisko Starosty Pleszewskiego ponownie objął Maciej Wasielewski (PSL). Wicestarostą jest Damian Szwedziak (MZP).

Zmiany na powiatowej scenie politycznej dokonały się formalnie 20 listopada 2018 r. podczas pierwszej sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji. Niespodzianek nie było. Głosowania odbyły się zgodnie z porozumieniem koalicyjnym PSL - MZP z dn. 26 pażdziernika 2018 roku. 

 
Rada obradowała w pełnym składzie (19 radnych), zatem miała kworum i była władna do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

Spośród radnych wybrano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów nowego przewodniczącego rady i jego zastępców. Wybrano czteroosobowy skład komisji: Andrzej Madaliński (MZP) jako przewodniczący oraz członkowie Wojciech Barszczewski (PSL), Przemysław Kazuś (PSL) i Zbigniew Duszczak (PiS). Komisja informowała o zasadach głosowania, przygotowywała karty do głosowania, liczyła głosy, sporządzała protokół i ogłaszała wyniki wyborów. 

 

Nowym Przewodniczącym Rady Powiatu w Pleszewie został Marian Adamek (MZP), dotychczasowy Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. W głosowaniu tajnym jego kandydaturę poparło 13 radnych, a 6 było „przeciw”. Rada podjęła uchwałę, w której zatwierdziła wynik głosowania. Radny senior Zbigniew Rodek oficjalnie założył insygnium władzy - ozdobny łańcuch - na ramionach nowo wybranego przewodniczącego oraz przekazał mu pozostałe atrybuty funkcyjne tj. dzwonek i młotek sesyjny. Przewodniczący Marian Adamek przejął obowiązki i poprowadził dalszą część sesji.

 

Następnie dokonano wyboru dwóch wiceprzewodniczących rady. W prezydium rady zasiedli: Wojciech Maniak z PSL (z wynikiem 12 - „za”, 6 - „przeciw’ i 1 - „wstrzymującym się”) oraz Piotr Kopczyński (11 - „za”, 8 - „przeciw”). 

 

Maciej Wasielewski (PSL) został ponownie wybrany Starostą Pleszewskim i będzie pełnił ten urząd przez najbliższe 5 lat (2018 - 2023). W tajnym głosowaniu „za” jego kandydaturą opowiedziało się 14 radnych, a 5 było „przeciw”.

 

Zgodnie z warunkami koalicji wicestarostą został Damian Szwedziak, dotychczasowy Kierownik Referatu Zamówień Publicznych w UMiG Pleszew, zgłoszony przez Miłośników Ziemi Pleszewskiej. Poparło go 13 radnych, 5 było „przeciw”, a jeden wstrzymał się od głosu.

 

W kolejnym głosowaniu wybrano trzech nieetatowych członków Zarządu Powiatu w Pleszewie: Marka Szewczyka z PSL (wynik głosowania na kandydata: 14 - „za”, 5 - „przeciw”), Radomira Zdunka z PSL (14 - „za”, 5 - „przeciw”) oraz Leopolda Lisaz MZP (11 - „za”, 7 - „przeciw” i 1 - „wstrzymujący się”). 

 
Wyniki wszystkich głosowań były zgodne z umową koalicyjną z dnia 26 października 2018 roku pomiędzy Polskim Stronnictwem Ludowym, Miłośnikami Ziemi Pleszewskiej oraz dodatkowo radnym Piotrem Kopczyńskim. W 19-osobowej radzie koalicja rządząca ma minimalną większość (tj. pewne 10 głosów). 

 

W nowej Radzie Powiatu Pleszewskiego zawiązały się cztery kluby radnych: 

 
1) Polskie Stronnictwo Ludowe (5 radnych) - przewodniczący klubu Wojciech Maniak 
2) Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej (4 radnych) - przewodniczący Andrzej Madaliński
3) Prawo i Sprawiedliwość (5 radnych)  - przewodnicząca Renata Reszel 
4) Razem dla Ziemi Pleszewskiej - Wspólna Przyszłość (4 radnych) - przewodniczący Mirosław Kuberka 

 

Radnym niezależnym pozostaje Piotr Kopczyński, który zdobył mandat radnego z ramienia Komitetu Wyborczego Pleszewskiego Stowarzyszenia „Wspólna Przyszłość”, ale samodzielnie dołączył do koalicji PSL - MZP.

 
 

 
Źródło: www.powiatpleszewski.pl


Ogłoszenie - Witold Tomczak kandydat na posła do europarlamentu

Ogłoszenie - Życzenia na Dzień Mamy od Posła Piotra Kalety


W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

W ślubnym informatorze znajdziesz artykuły, porady dotyczące organizacji ślubu, wesela oraz wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego.

Zapytaj prawnika
Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód


Informacja na temat reklamy w pleszewskiej gazecie internetowej


Reklama internetowa - Zamów reklamę!

iJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet