iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowejPsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama zakładki na temat rynku pracy i możliwości zamieszczenia ogłoszenia

Partner gazety internetowej iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.plInformacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja o możliwości zareklamowania się w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl


Chocz

Zakończono kolejny etap budowy kanalizacji

2018-10-05 14:17:04

Zdjęcie: Gmina Chocz - Urząd Miejski Gminy Chocz/Facebook
We wrześniu zakończył się III etap budowy kanalizacji w Choczu. Obecnie trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy na budowę kanalizacji w Starym Oleścu i Kwileniu. Prace związane z budową kanalizacji powinny rozpocząć się już w tym roku.

26 lipca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Burmistrz Gminy Chocz Marian Wielgosik podpisał z Marszałkiem Markiem Woźniakiem umowę na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) inwestycji z obszaru gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Chocz – etap III, Kwileń i Stary Olesiec. Oczekiwana inwestycja zostanie dofinansowana z pieniędzy unijnych. Jest to kwota 6.336.226,41 zł, o którą wzbogacimy budżet gminy.


Całkowita długość planowanej do budowy w ramach przedmiotowego zadania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 10 356 m, sieci kanalizacji tłocznej 4486,0 m, przyłączy 2 548 m. Łączna długość wybudowanej w ramach przedmiotowego projektu sieci kanalizacyjnej (sieć grawitacyjna + tłoczna + przyłącza) wyniesie zatem 17 390 m. Wykonanych zostanie łącznie 445 odgałęzień.
Całkowity koszt – 12.225.189,82 zł.

 

Wniosek o dofinansowanie został przygotowany przez Urząd Miejski Gminy Chocz.

 

 

 
Źródło: Gmina Chocz - Urząd Miejski Gminy Chocz/Facebook

Zapytaj prawnika


Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze budowlanym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze ślubnym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w pleszewskiej gazecie internetowej

iJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet