iPleszew.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej
rotator reklamuj się w gazecie internetowej

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl

PsiaArka Krotoszyn - Szkolenie Psów
Reklama zakładki na temat rynku pracy i możliwości zamieszczenia ogłoszenia

Partner gazety internetowej iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.plInformacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja o możliwości zareklamowania się w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl


Pleszew

Zrobili kurs na operatorów koparki i koparko - ładowarki

2018-09-12 09:05:53

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu w okresie letnim w bazie szkoleniowej w Pleszewie realizowali kurs na operatorów koparko-ładowarki i koparki. Wzięło w nim udział czternaście osób, które podniosły swoje kwalifikacje, a całość zakończyła się dla nich egzaminem.

Kurs obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne. Te były prowadzone  od czwartku do niedzieli, a uczestnikami szkolenia byli pracownicy branży spawalniczej i usług komunalnych.

 

- Po zakończeniu szkolenia odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, dzięki któremu uczestnicy kursu uzyskali uprawnienia operatorów koparko - ładowarki. Umiejętności  zdobyte przez kursantów, których na szkolenia wysłały macierzyste firmy - zwiększyły ich mobilność w zakładach pracy.A jak powszechnie wiadomo- im więcej kwalifikacji posiada pracownik, tym lepiej dla niego i dla pracodawcy - podkreśla Andrzej Woźniak, kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

 

Kurs dla uczestników z firm branży spawalniczej był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6, Działanie 6.6, Poddziałanie 6.6.1 projekt ”Kompleksowy program przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w branży spawalniczej na terenie powiatu pleszewskiego”.

 

 

 

Zapytaj prawnika


Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze budowlanym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl

Informacja na temat możliwości reklamy w informatorze ślubnym
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w gazecie iPleszew.pl
Informacja na temat reklamy w pleszewskiej gazecie internetowej

iJarocin.pl reklamy iJarocin.pl reklama w sieci gazet